New items
30 [Třicet] let Filozoficko-přírodovědeckě fakulty v Opavě
Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 roku : najbardziej demokratyczna forma wyboru?
A jednak wojna... : rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku. T. 2,
Rewolucja "Solidarności" w województwie opolskim 1980-1990 : historia ilustrowana regionu w czasie przełomu. T. 2