New items
Poezja, wyobraźnia, Śląsk : szkice
Chwycić języka, czyli Z sekretów polszczyzny : (z wizytą na antenie Polskiego Radia Katowice)
Wspomnienia sprzed wieku : plebiscyt i III powstanie śląskie : "hurra! górą nasi! [...] dziś znowu słońce świeci nad ziemią, naprawdę już polską"
Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności = Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. [T.] 7,
50 lat w Naroku 1858-1908 : moim dzieciom